Arkivsida

Festligt månadsmöte!

Kaffe paus!. Foto: mikael kronfeldt

Med tårta, kaffe och kaka klubbades en del intressanta förslag på klubbmötet.Det kombinerade medlems- och funktionärsmötet inför STCC drog cirka 25 medlemmar till säkerhetssalen på Ring Knutstorp. Att klubben hade möte i säkerhetssalen berodde inte på att det förelåg någon risk för hulliganattacker.
(för oinvigda ligger nämnda möteslokal vid besiktningshallen).
Stolarna tog slut och det innebar att ett intimt möte med bra diskussioner kunde fortlöpa under kvällen.

En kommitté för KM och DM (bil) tillsattes med uppgift att se över regler.
En kommitté presenterades för mötet med uppgift att utveckla medlemskortet.
Ny kallelse kommer att publiceras om Brainstormmöte. (styrelsen hoppas att
många medlemmar kan medverka på detta).

Tårta?
Jo under mötet blev det fest med anledning av att klubben firade 60 år prick på dagen under namnet Hyllinge Motorsällskap. Det första året hette klubben Nordvästra Skånes Motorklubb.

Tack för ett trevligt möte.
/Jörgen Prahl

ps glömde det bästa: Beslut har tagits om fri entré till RR SM. Passa på och bjud in alla era vänner till årets bästa 2-hjulsfest.

Arkiv 2009