Arkivsida

Uppdaterad inbjudan och anmälan till ERCup-finalen

Team EGO Racing. Foto: Mikael Persson

Hyllinge MS inbjuder till final-tävlingen i ERCup-serien på Ring Knutstorp 17 oktober OBS!

Inbjudan till tävlingen på Ring Knutstorp är på grund av ’Tryckfelsnisse’ reviderad. Bl.a. har anmälningsavgiften korrigerats till korrekt belopp, SEK 3.500 och sista anmälningsdag är framflyttad till 2009-10-12.

Ändringarna är meddelade till domarordföranden och till tillståndsgivaren, Södra BF. Enligt SBF’s reglemente kan arrangören göra ändringar i inbjudan innan anmälningstiden gått ut utan att anmälda team behöver godkänna detta.

De team som redan anmält sig erbjudas att återta sin anmälan. Övriga anmälda team kan komplettera sin inbetalning med mellanskillnaden snarast. De team som ännu inte anmält sig och betalat in avgiften till arrangören uppmanas att ladda ner och läsa den reviderade inbjudan.

Ring Knutstorp 2009-10-07

Hyllinge MS
Org. kom.


Anmälningsblankett
Mekanikeranmälan
Inbjudan
Startbekräftelse

Arkiv 2009