Arkivsida

Chefsfunktionärsmöte inför STCC

Bankcheferna. Foto: Jörgen Olsson

Samtliga chefsfunktionärer kallas härmed till möte inför STCC-deltävlingen den 7-8 maj. Det sedvanliga chefsfunktionärsmötet äger rum på Ring Knutstorp. Onsdagen den 21 april, kl. 18,00.

Respektive chefsfunktioner får själv kalla eventuella biträdande eller andra som bör närvara. Alla är välkomna även om ni inte fått någon personlig kallelse!

Biljettrekvisition finner ni nedan. Denna ska fyllas i och medtagas till mötet alternativt skickas till Bengt Johansson, Malmgatan 66, 24131 Eslöv, medlemsregister@hyllingems.se. Obs! Rekvisitionen ska vara Bengt tillhanda senast den 21 april, oavsett hur ni väljer att lämna in den!

Väl mött!

Organisationskommittén
Rekvisition

Arkiv 2010