HMS News

Chefsfunktionärsmöte inför STCC

Samtliga chefsfunktionärer kallas härmed till möte inför STCC-deltävlingen den 7-8 maj.Det sedvanliga chefsfunktionärsmötet äger rum på Ring Knutstorp. Onsdagen den 21 april, kl. 18,00.

Respektive chefsfunktionär får själv kalla eventuella biträdande eller andra som bör närvara. Alla är välkomna även om ni inte fått någon personlig kallelse!

Biljettrekvisition finner ni nedan. Denna ska fyllas i och medtagas till mötet alternativt skickas till Bengt Johansson, Malmgatan 66, 24131 Eslöv, medlemsregister@hyllingems.se. Obs! Rekvisitionen ska vara Bengt tillhanda senast den 21 april, oavsett hur ni väljer att lämna in den!

Väl mött!

Organisationskommittén
(Bifogad fil: 827 Rekvisitionmaj.doc.doc )