Arkivsida

Träningsinformation Bilar/Formel Söndag 8/8

Träning. Foto: Micke Dreyer

15/4 Träning delad mc/bil

12/5 Träning bil

16/6 Träning delad mc/bil

25/8 Träning delad mc/bil

HMS arrangerar träningsdagar .

Träningarna är sk. bullerfria dagar vilket betyder att max ljudgräns är 95 dB.

Träningsdag för bil/formelbilar mellan 09.00-16.00

Anmälan sker genom att betala in 1 500 SKr via HMS bg: 471-6767 .

Anmälningsavgift skall betalas in fyra (4) dagar innan aktuell träning.

Kvitto skall kunna uppvisas vid inskrivning på banan tillsammans med giltig förarlicens.

Ange : träning bil eller formel och namn på talongen.

MvH Test Org.
bil@hyllingems.se

Arkiv 2010