HMS News

Kallelse och inbjudan till Luciamötet

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund tisdagen den 13 december kl. 18.30.Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 18.30. Själva mötet startar kl. 19.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.
Mer info publiceras i denna artikel.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan senast 8 december till Bruno,

tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

(Bild: 6176)

(Bifogad fil: 1000 Dagordning.pdf.pdf Dagordning)
(Bifogad fil: 1005 Valberedningens förslag 2012.pdf.pdf Valberedningens förslag)