Arkivsida

Kallelse och inbjudan till Luciamötet

Luciamötet. Foto: Mikael Dreyer

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund tisdagen den 13 december kl. 18.30.Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 18.30. Själva mötet startar kl. 19.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.
Mer info publiceras i denna artikel.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan senast 8 december till Bruno,

tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

Dagordning
Valberedningens förslag

Arkiv 2011