Arkivsida

Funktionärsresa 4 augusti

Eftermöte. Foto: Jörgen Olsson

Den 4 augusti i år går funktionärsresan till Copenhagen Historic Grand Prix

Klubben bjuder på Bussresan och inträdet

Mat och övrig förtäring och läktarplats får var och en stå för själva.

Bussen hämtar på följande platser:

Ring Knutstorp kl.09.00

Svalöv kl. 09.10

Tekomatorp kl. 09.30

Höj kl. 09.45

Öresunds terminalen kl. 10.15

Anmälan görs till Bruno Friberg
0418-808 02 eller 0705-206047 och sätta in 100 kr på Bankgiro: 863-1103

som återfås på bussen

Sista anmälningsdag är lördagen den 21 juli

För mer info www.chgp.dk
Arkiv 2012