Arkivsida

Motorträffen lördagen den 16/3

Kommer Rolf ”Myggan” Nilsson att närvara

Fartåkare. Foto: Mikael Persson

Rolf ’Myggan’ Nilsson, Tomellilla och Hyllinge MS Tommy Brorsson, Örkelljunga i sina Lotus Elan’s väntar på start vid MGCC’s Svenskt Sportvagnsmeeting 2002 på Ring Knutstorp.

Anmälan senast den 14/3 till klubbmästarna
Bo Friberg 0418-804 83
Bruno Friberg 0418-808 02 eller 0705-20 60 47
Olle Lilljekvist 0418-65 90 55

Arkiv 2013