HMS News

Motorträffen lördagen den 16/3

Kommer Rolf ’Myggan’ Nilsson att närvara

Rolf ’Myggan’ Nilsson, Tomellilla och Hyllinge MS Tommy Brorsson, Örkelljunga i sina Lotus Elan’s väntar på start vid MGCC’s Svenskt Sportvagnsmeeting 2002 på Ring Knutstorp.

Anmälan senast den 14/3 till klubbmästarna

Bo Friberg 0418-804 83

Bruno Friberg 0418-808 02 eller 0705-20 60 47

Olle Lilljekvist 0418-65 90 55

(Evenemang: 2013-03-16 Motorträffar)