Arkivsida

SBF och STCC AB enas om Racing SM

Depå. Foto: Bengt-Åce Gustavsson

Svenska Bilsportförbundet har nu en lösning och en överenskommelse med Promotorn STCC AB avseende Svenska Mästerskapet i Racing. Förhandlingarna har varit långa och komplicerade och involverat klubbar, förare, team, funktionärer och banägare. Nu har parterna slutligen kommit överens om ett långsiktigt avtal som kommer att ligga till grund för ett bra mästerskap med start redan i år.

– Det är skönt att vi rott detta i hamn och detta är ett besked som många har väntat på. Vi har haft ett samarbete med STCC AB sedan -96 och nu satsar vi vidare tillsammans på att göra Svensk Racing 2013 och framåt säger Kåge Schildt, ordförande i Svenska Bilsportförbundet och STCC:s nya ordförande Karl Eklöf.

Den 8 mars samlade Svenska Bilsportförbundet sina företrädare för både racing och Rally-cross för att diskutera sina alternativ för framtiden och man enades om att bilda en samarbets-grupp. Denna grupp kommer att fortsätta sitt arbete och tillsammans med STCC AB utveckla mästerskapet.

För Svenska Mästerskapen i Rallycross fortsätter det som planerat med Rallycrossutskottet som huvudman i ett nära samarbete med arrangörsklubbarna och banägare genomföra mäster-skapet 2013. Samtidigt inleds ett samarbete med STCC AB för klasserna Super Cars och Su-per Car Lite med planen att STCC AB också är promotor för dessa klasser från 2014 och ska tillsammans med utskottet utveckla även det mästerskapet.

För ytterligare information

Kåge Schildt 070-5949696

Karl Eklöf, STCC AB 0708-243454

Arkiv 2013