HMS News

Glöm inte Hyllinge Cup på söndag den 15/9

Öppet klubbmästerskap i Special, Formel, RS samt Modifierad På Ring Knutstorp söndagen den 15 september 2013Anmälan är öppen till söndag morgon

Inbjudan,tilläggsregler och Preliminärt Tidsschema (finns lägst ner på sidan)

Det går bra att anmäla sig vid ankomst till banan på söndag morgon

Max buller är 95 dbA vid förbifart.

P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Tävlingsarrangör Hyllinge Motorsällskap

Box 50

SE-268 05 Kågeröd

Varmt välkomna med er anmälan!

HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

Organisationskommitté

VÅRA SPONSORER!

Motorcenter i Svalöv AB

Betong & Markteknik i Svalöv AB

Mekonomen Helsingborg Södra

Mekonomen Malmö Fosie

Asmundtorp Kakel & Bygg AB

Bygg AMO AB

Svalövs Hotell

TK Skåne Låsservice AB

ByggSpecialisten i Skåne AB

PerAmEko Kontorstjänst

Ulrix Däck

Fyll i bifogad anmälningsblankett spara den på din data och skicka den med ett email till perameko.ipe@telia.com.

(Evenemang: 2013-09-15 Hyllinge Cup (KM bil))
(Bild: 1398)

(Bifogad fil: 1176 Anm 130915 ifyllbar.pdf.pdf Anmälningsblankett)
(Bifogad fil: 1177 km injudan 2013 med sponsorer sept.pdf.pdf )
(Bifogad fil: 1178 Preliminärt Tidsschema.pdf.pdf Tidschema)