Arkivsida

Motorbanan Ring Knutstorp inbjuder till ljudmätningsdagar

Logotyp Ring Knutstorp.
Motorbanan Ring Knutstorp inbjuder till ljudmätningsdagar för Bil och MC

Motorbanan Ring Knutstorp, utrustad med förstklassig Norsonic ljudmätutrustning, inbjuder dig att kostnadsfritt få ditt fordons ljud uppmätt under fullgasaccelerationspassering med enskilt fordon på cc 10 meters avstånd, allt enligt gällande regelverk i Svenska Bilsportförbundets Tekniska Regler TR 4.

Så här går det till: Du skall köra ca 5 varv under fullgas (tävlingstempo) plus ut- och invarv. 8 till 10 fordon, väl åtskilda, släpps ut per pass. Du har också möjlighet, beroende på antal anmälda, att köra flera pass för att testa olika ljuddämpande åtgärder på ditt fordon. Uppmätta nivåer redovisas i dB LAF max.

Ditt fordon måste vara tydligt identifierbart med tävlingssiffror eller liknande. Anmäl dig i förväg enligt nedan. Såväl tävlings- som vägtrafikregistrerade fordon är välkomna (ange vilken typ i anmälan). Motortävlingsförsäkring gäller och för olicensierade förare kan olycksfallsförsäkring (typ Prova på-licens) lösas på plats.

April 14, måndag 9 – 16. Bil och MC. Anmälan på info@ringknutstorp.com
April 30, onsdag 9 – 12.30. Bil och MC. Anmälan enligt ovan.

Välkomna!

Arkiv 2014