Arkivsida

MC träningsdag 29/5

Träningsdag. Foto: Östen Carlsson

Anmälan och betalning göras i vita tornet vid ankomst till banan
Körtider kl 09:00 – 16:00.

Är man medlem i Hyllinge MS kostar det 1000 kr för heldag och 500 kr för halvdag.

Är man inte medlem i Hyllinge MS kostar det 1400 kr för heldag och 700 kr för halvdag.

Svemo reglemente gäller både motorcyklar och personlig utrustning.

Max ljud är 95 dbA vid förbifart. P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta. Över 95 dbA ger omedelbar svart flagg.

Vid frågor kontakta roadracing@hyllingems.se.
Välkomna till en rolig och trevlig dag på Knutstorp

Prel start tid Klass
09.00 Sidovagn
09.20 Licens >600
09.40 Licens <600
10.00 Olicens
10.20 Paus (inhämtning cycklar)
10.30 Sidovagn
10.50 Licens >600
11.10 Licens <600
11.30 Olicens
11.50 Inhämtning cyklar
12.00 Lunch
13.00 Sidovagn
13.20 Licens >600
13.40 Licens <600
14.00 Olicens
14.20 Paus (inhämtning cycklar)
14.30 Sidovagn
14.50 Licens >600
15.10 Licens <600
15.30 Olicens
15.50 Avslut

Arkiv 2015