Arkivsida

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson.

Idag den 1 juni skulle Södra Bilsportförbundets hedersordförande Lennart Nilsson fyllt 85 år. Lennart lämnade oss för en tid sedan och han lämnade samtidigt ett stort tomrum efter sig, för motorsporten i allmänhet men för sin familj o vänner i synnerhet. Lennart var mer eller mindre involverad i motorsporten ända till sin bortgång.

Lennart började sin motorsportgärning i Hyllinge Motorsällskap i början på 1960-talet. Tidigt blev Lennart engagerad i både styrelsearbete och tävlingsverksamheten i form av tävlingsledare. Fokus var racingen där han också satte sin prägel. Stort engagemang lades på utvecklingen av racingbanan Ring Knutstorp från grunden, från en bana med oljegrusunderlag till asfalt några år in på 60-talet.

Lennart gjorde sig känd som en handlingarnas man med en härlig kombination av entusiasm, hög kompetens och positivitet av stora mått. Genom tid skaffade han sig ett stort kontaktnät och därför föll det sig naturligt att han 1980 valdes till ordförande för Södra Bilsportförbundet, ett uppdrag som han innehade han under hela 25 år. Jag har haft den stora förmånen att arbeta tillsammans med Lennart under många år i Södra Bilsportförbundets styrelse. Hans karismatiska framtoning och värme innebar att alla lyssnade på honom, han var helt enkelt en god mentor och vän. Vänner hade han många, både i och utanför motorsporten. Inom bilsportkretsar tilltalade han alltid dessa med ’motorvänner’.

Lennart saknas i stora kretsar, vi minns med glädje hans ibland luriga o kluriga synpunkter och hans härligt varma skratt.

Claes G Elofsson
Ordförande Södra Bilsportförbundet

Arkiv 2015