Arkivsida

Inbjudan till Bilsportkonferens-Syd

Konferens SYD. Foto: Fredrik Nässlander
I Bilsportgrenarna Drifting – Folkrace – Karting – Racing – Radiostyrd Bilsport – Rally – Rallycross

På Örenäs slott
Den 16-17 januari 2016

Konferensen har vi skapat tillsammans med våra utskott och sportgrensansvariga, för att ge en ögonblicksbild av var vi står i dag och vart utvecklingen är på väg.

Vi är övertygade om att det finns ett behov av en naturlig mötesplats och ett gränsöverskridande forum för vår Motorsport.

Kom och hjälp oss att förverkliga denna vision. Kunskap är vägen till framgång.

Hjärtligt Välkomna hälsar Södra Bilsportförbundet

Hyllinge MS vill att klubbens funktionärer som vill delta på konferensen, anmäler detta omgående till styrelsen@hyllingems.se senast den 1 december.

Styrelsen

Arkiv 2015