HMS News

Kallelse och inbjudan till Luciamötet

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund söndagen den 13 decemberSamling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 12.00 Själva mötet startar kl. 13.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.

Klubben bjuder på en jultallrik

Mer info publiceras i denna artikel.

Anmälan görs till Bruno Friberg

tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.

Senast den 6 december

Vänligen avanmäl eran anmälan om ni får förhinder.

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

Det kommer att finnas möjlighet att köpa klubbtröjan på mötet.

(Bild: 564)

(Bifogad fil: 1263 Valberedningens lista for 2016.pdf.pdf Valberedningesförslag)