HMS News

Kära Medlem

Årsmöte. Foto: Jamin Loxly

God fortsättning på det nya året
Vi är precis i början av ett nytt år där vi alla hade hoppats och trott att vi skulle kunna återgå till ett mer ”normalt” år.
Tyvärr så påverkar pandemin fortfarande vår vardag och vi kan inget annat än att rätta oss efter de restriktioner som gäller.

Enligt våra stadgar skall ett årsmöte genomföras före utgången av februari månad och vi har sen tidigare bokat in lördag den 27/2 på Margretetorps Gästgiveri.

På senaste styrelsemötet togs ett enhälligt beslut att bryta mot våra stadgar och skjuta fram årsmötet i första hand till lördagen den 24/4 och även då på Margretetorps Gästgiveri. Detta för att erbjuda möjligheten för alla medlemmar att kunna närvara på vårt årsmöte.

Vår förhoppning är att reglerna och restriktioner kring sammankomster tills dess har ändrats som gör det möjligt att genomföra ett årsmöte som vi brukar.

Separat kallelse kommer på hemsida och som brev hem.

Vi önskar er alla välkomna till 2021med förhoppning om att vi snart kan ses

Med vänliga hälsningar

Styrelsen HMS

Arkiv 2021