HMS News

Beslut av Södra Bilsportförbundet

Södra BF. Foto: södra BF

11 Februari 2021

Vid ett extra styrelsemöte den 11 februari med distriktets styrelsen, togs
ett enhälligt beslut om att inte tillåta några distriktstävlingar tillsvidare. Om
pandemisituationen förbättras och det lättas på myndighetsbeslut kan
detta beslut komma att upphävas/ändras med kort varsel.

– Sökta tävlingstillstånd ligger kvar tills vidare och avslås efter hand.

– De arrangörer som planerar tävlingar under 2021 uppmanas att söka
tävlingstillstånd som vanligt.

– Träningar utomhus är tillåtna (i enlighet med RF:s bestämmelser – se
inlägg nedan från SBF) – om de uppfyller kriterier för att undvika
smittspridning

– TUSS-besiktningar tillåts om de uppfyller kriterier för att undvika
smittspridning

– SM/RM-tävlingar kommer att genomföras i distriktet enligt SBF:s och
RF:s beslut (se inlägg nedan)

Vid ev. frågor – kontakta gärna någon i styrelsen.

Vi förstår att detta beslut inte kommer att tas emot positivt av alla tävlande,
funktionärer och aktiva som längtar efter att tävla, men när hela världen är
i kris vill vi bidra med det vi kan och rätta oss efter myndigheternas regler
och rekommendationer.

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen Södra BF

Arkiv 2021