Arkivsida

Information gällande Coronaviruset från Svensk Bilsport

Logotyp Svensk Bilsport.
13 MAR 2020 10:26 Mellan kl. 13.00-15.00 torsdag den 12 mars höll Riksidrottsförbundet ett extrainsatt möte angående Coronaviruset som olyckligt också får stora konsekvenser för hela Idrottssverige och så även för Svensk Bilsports verksamhet.

Fler
Uppdaterad: 13 MAR 2020 10:26

Nedan följer regeringsbeslut och en sammanfattning och nu gällande rekommendationer.

Utifrån det beslut som tagits av riksdagen med förbud mot evenemang med fler än 500 personer som gäller för hela landet och såväl utomhus som inomhus har idag specialidrottsförbundet ett eget ansvar för hur man hanterar frågan. Här ser vi nu att olika förbund agerar olika. En del ställer in allt, andra skjuter fram sina arrangemang.

Besluten från regeringen som gäller är:

Alla sammankomster och offentliga tillställningar som samlar mer än 500 personer förbjuds
Beslutet gäller tillsvidare i hela Sverige från 12 mars
Anordnare som inte följer detta riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader
Redan meddelade tillstånd kommer att justeras i enlighet med beslutet
Polisen äger rätt att ställa in eller upplösa tillställningar som inte följer beslutet
Regeringen måste häva förordningen den dagen som den inte gäller längre

Med ovan nämnda beslut påpekar Riksidrottsförbundet efter samtal med regeringen att 500 personer på en stor yta är inte måttstocken utan även ett möte/träff med 50 personer i en liten lokal bör beaktas. Smittspridningen ökar när vi möts i grupper och sedan reser vidare, då finns risken att viruset följer med och flera människor blir drabbade.

Budskapet från det extrainsatta mötet med Riksidrottsförbundet är glasklart. Vi tillsammans måste minska smittspridningen, det är det allra viktigaste!

Det är helheten alla måste ta ansvar och hänsyn till, samt sunt förnuft måste gälla.

Förordningen i sin helhet finns att läsa här, https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Riksidrottsförbundets insatser:

Riksidrottsförbundet bildar en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till Specialidrottsförbunden (SBF).
Föreningar som har frågor hänvisas första hand till Riksidrottsförbundet.
Nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna och Bosön följer beslut och rekommendationer för att minska smittspridning
Riksidrottsförbundet gör en kartläggning gällande ekonomiska konsekvenser föridrottsrörelsen inför samtal med regeringen. Vi kommer att bli kontaktade för att redovisa ekonomiskt bortfall för vårt förbund.

Åtgärder i närtid:

Specialidrottsförbunden ansvarar för åtgärder kring gällande evenemang
Särskild arbetsgrupp inom Riksidrottsförbundet tillsätts
E-postadress för frågor: corona@rfsisu.se
Riksidrottsförbundet redogör för vilka ekonomiska konsekvenser Coronavirus spridningen får på idrottsrörelsen inför kommande samtal med regeringen

Svensk Bilsports insatser nu:
Efter Riksidrottsförbundets genomgång i det extrainsatta mötet är det tydligt att vi inom Svensk Bilsport, med hela vår rörelse nu tillsammans gör vad vi kan för att stoppa smittspridningen.

Svensk Bilsport ställer in den planerade SGA-konferensen helgen 21-22 mars.
Förbundsmötet genomförande den 26 april får utredas under den närmsta tiden.
En ekonomisk åtgärdsplan påbörjas.
Förbundets centrala kansli finns som stöd och bollplank i frågor.
Inga möten skall genomföras fysiskt om det inte är verksamhetskritiskt, övriga möten kan genomföras på telefonen eller i Teams.
Nära dialog med Riksidrottsförbundet och andra myndigheter om den fortsatta utvecklingen.
Information O

Ovanstående information finns även att ta del av här som PDF.

Arkiv 2020