Arkivsida

Uppdaterad information angående Coronavirus från Svensk Bilsport

Logotyp Svensk Bilsport.
14 MAR 2020 16:38 SM- och Riksmästerskapstävlingar som var planerade att genomföras mellan perioden 13 mars till 15 april, ska i första hand flyttas längre fram alternativt ställas in.

Skapad: 14 MAR 2020 16:38

Vid ett extra förbundsstyrelsemöte den 13 mars 2020 beslutade styrelsen gällande det rådande läget med Coronavirus, att alla SM- och Riksmästerskaptävlingar som var planerade att genomföras mellan perioden 13 mars till 15 april, ska i första hand flyttas längre fram alternativt ställas in.

Specialdistriktsförbunden som är tillståndsgivare för träning och tävling i sina respektive distrikt, är självbestämmande utifrån att de gör en egen riskanalys.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har publicerat vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc.) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

Genomför en riskbedömning

Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid fysiska möten/träffar, se till att lokalen har god ventilation samt att man inte sitter trångt. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Nedan finner ni Riksidrottsförbundet sida med frågor och svar som kan vara till nytta för er i kommunikation med respektive föreningar
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Arkiv 2020