Arkivsida

Södra Bilsportförbundets styrelse

Logotyp Södra Bilsportsförbundet.
Södra Bilsportförbundets styrelse har idag beslutat att ställa in all verksamhet i distriktet på grund av Covid-19 (Coronaviruset).

Malmö 2020-03-15

Beslutet gäller från idag 15 mars 2020 till och med 15 april 2020

Beslutet innebär att alla utbildningar och tävlingar som har tillstånd eller arrangeras av Södra Bilsportförbundet ställs in till den 15 april 2020. Planerade tävlingar och utbildningar ska i första hand flyttas längre fram alt. ställas in.

Beslutet grundar sig på direktiv, samt den information som vi fått från Riksidrottsförbundet och Svensk Bilsport, samt vilka beslut Svensk bilsport har tagit för SM/RM.

Det är helheten alla måste ta ansvar och hänsyn till, samt sunt förnuft måste gälla.
Svensk Bilsport har tagit bland annat följande beslut:

Vid ett extra förbundsstyrelsemöte den 13 mars 2020 beslutade styrelsen pga. det rådande läget med Coronavirus, att alla SM- och Riksmästerskaptävlingar som var planerade att genomföras mellan perioden 13 mars till 15 april, ska i första hand flyttas längre fram alt. ställas in.

Samt råd från tidigare information som kommit från Svensk Bilsport och Riksidrottsförbundet

Inga möten skall genomföras fysiskt om det inte är verksamhetskritiskt, övriga möten kan genomföras på telefonen eller i Teams.

Riksidrottsförbundet har efter samtal med regeringen att 500 personer på en stor yta är inte måttstocken utan även ett möte/träff med 50 personer i en liten lokal bör beaktas. Smittspridningen ökar när vi möts i grupper och sedan reser vidare, då finns risken att viruset följer med och flera människor blir drabbade.

Södra Bilsportförbundet har kontinuerlig kontakt med berörda parter och ändringar kan komma med kort varsel.

Södra Bilsportförbundet tar nästa beslut 1 april 2020, om inget annat har händer innan dess.

Frågor ring:
Lotta Schönström sekreterare@sodrabf.se telefon: 0730-293029
Thorsten Haapala torsten.haapala@sodrabf.se telefon: 0702-895849

Styrelsen Södra Bilsportförbundet

Beslut 20200315

Arkiv 2020