Arkivsida

Motioner/förslag till årsmöte

Foto: Jörgen Prahl, www.jppfoto.se

Alla medlemmar uppmanas att inkomma med motioner/förslag till årsmötet senast 30 januari
Motionerna kommer att tas upp på styrelsemötet i februari och publiceras i årsmöteshandlingarna med kommentarer från styrelsen till årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Arkiv 2022