HMS News

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Årsmöte. Foto: Jamina Loxly

Hyllinge Motorsällskap årsmöte äger rum lördagen den 26/2
Plats: Lucys Restaurang i Ljungbyhed


Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i alla de viktiga beslut som fattas.

Samling/medlems avprickning & kaffe kl. 15.30-15.50

Medlem som inte prickats av före kl. 15.50 är inte röstberättigad på årsmötet.

Årsmöte börjar kl.16.00

Middag efter mötet ca 17.00

Vi äter en 2-rättersmeny som består av huvudrätt och dessert.

Specialkost och Allergi, meddelas till Bruno vid anmälan.

Anmälan obligatorisk senast 21/2  till Bruno Friberg på tel. 0705-20 60 47 alternativt br.friberg@telia.com

Vänligen meddela om ni  bara närvarar på årsmötet eller om ni även stannar på middagen(ev. allergier o spec. kost meddelas vid anmälan )

Årsmötesdokument kommer finnas tillgängliga på hemsidan innan mötet

På grund av den rådande pandemin ber vi er hålla er uppdaterade om ev. förändringar på  hemsidan

Välkomna!

Styrelsen.

Arkiv 2022