HMS News

Träningsdag på Ring Knutstorp fredagen den 14/4

Formel. Foto: Jörgen Olsson

Då är det dags för träningsdag på Ring Knutstorp fredagen den 14/4.

På våra träningsdagar med bil. Nedan hittar ni också priserna som gäller vid våra träningstillfällen. Varmt välkomna till dagar med nyttig träning, kul racingstämning och snack.

Det är endast tillåtet att träna med tävlingsbil/formelbil med tekniskt reglemente från Roadsport och uppåt, bilen skall inneha vagnbok.

Föraren skall inneha SBF licens för Racing/Formel, klädsel enligt reglemente (TR).

Har man både licens och medlemskap i HMS kostar det 800:-/dag

Har man medlemskap i HMS och licens i annan klubb kostar det 1200:-/dag

Har man både licens och medlemskap i annan klubb kostar det 1600:-/dag

Max ljud är 95dbA vid förbifart, mäts enligt reglementet.   

På grund av de krav som åligger banägaren kommer inga undantag från denna regel att göras. Över 95dbA ger omedelbart teknisk flagg.

Likt tidigare vill vi att ni anmäler er för körning till banracing@hyllingems.se

Betalning görs på plats som vanligt, endast med Swish eller kontant i röda stugan innan ni kör igenom grindarna.

Vi kommer att köra 3 grupper under dagen. Formelbilar/RS, standardbil med slicks och standardbil med R-däck detta för att minimera hastighetsskillnaderna mellan däcktyperna.

Då detta är första träningstillfället för många vill jag be er visa hänsyn till varandra på banan och håll koll i backspegeln. Det är upphinnande bil som ska säkerställa att omkörning kan ske på ett säkert sätt.

Varmt välkomna

Hyllinge Motorsällskap/ Tyrone Haraldsson

Arkiv 2023