HMS News

Inbjudan till öppet Distriktsmästerskap 21/10 2023

Formel Vee. Foto: Östen Carlsson

MSCC, Hyllinge Motorsällskap, Svedala MK hälsar er hjärtligt välkomna till Ring Knutstorp.

Officiellt språk
Officiellt språk är svenska.

Deltagare
Tävlingen är öppen för förare från samtliga EU-länder, inklusive av FIA likställda länder, med
för innevarande år och för respektive klass gällande licens.

Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att

vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävlingsledare: Martin Fredrikson 070-650 35 45
1: a bitr TL: Max Dymling 070-671 51 18
Domarordförande: Ingemar Kristensson 070-549 74 14

Tävlingsform o längd: Se respektive klassreglemente och tidschema.

Tävlingsplats: Ring Knutstorp 0418-84040

Inflyttning:
Lördag 21/10 från kl 06:30

Administrativ incheckning:
Lördag 21/10 från kl 07:00 i tornet

Besiktning
Besiktning kommer att ske med så kallad gående besiktning.
Besiktningsprotokoll finns hos besiktningspersonalen.
Fordonet och representant för teamet skall vara på sin plats i parkeringsdepån enligt nedan angivna tider.
Är fordon och representant inte på plats är det förarens ansvar att fordonet transporteras till besiktningshallen där bemanning finns för att utföra besiktningen.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra detta.

Tider för gående besiktning:
Gående besiktning kommer att ske lördagen den 21/10 kl 07:00-10:00.
Observera att det är godkänt att köra test även om bilen inte blivit besiktigad,
dock måste föraren vara anmäld och ha visat giltig licens i tävlingssekretariatet för att få köra.

Fri träning, officiell träning/ kval och första start:
Se tidsschema

Förarsammanträde:
Hålls kl 08:20 framför tornet.
Officiell anslagstavla vid Racecontroll:s bottenvåning vid startlinjen.

Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut.

Klasser:
Formel Vee B + C, Standard Racing, Roadsport C,
(Regler för DM samt Standard Racing hittar du här: Södra BF )

Tävlingsavgift:
1750 kr inklusive lunch

Anmälan:
https://www.eventsupport.se/entre

Avlysning:
Beslut om avlyst tävling kommer att meddelas via mail och på Hyllinge MS, MSCC, Svedala MK hemsida snarast efter beslut.

Priser, Poängberäkning osv.
Se respektive klassreglemente.

Återbud:
Meddelas snarast till arrangör senast 24 tim. innan första start.

Frågor gällande DM, Standard Racing samt Media ansvarig:
SGA Racing Södra BF, Peter Norrman 0703-61 62 93

Tävlingsregler 2023

Tekniskt Reglemente 2023

Bulletin Tekniskt Reglemente 2023

Arkiv 2023