Distriktsmästerskap och Klubbmästerskap 20 september

Hyllinge MS inbjuder till
Deltävling i Södra Bilsportförbundets Distriktsmästerskap i Racing.

Öppet klubbmästerskap i
Standard Racing, Special A o B, Volvo Original
Formel o RS/Radical samt Locost

På Ring Knutstorp söndagen den 20 sep 2009
Här finner ni all information om kommande KM/DM på Ring Knutstorp 20/9-09.
Hoppas på ett riktigt stort deltagarantal, som kan bidra till fina och täta race.

Mvh Magnus Berg, Tävlingsledare och resten av organisationen.
Evenemang: 2009-09-20 KM/DM Bil
Bild: 5320
Bifogad fil: 686 – Anmälningsblankett 09-09-20.doc. (Anmälningsblankett DM/KM 20 september)
Bifogad fil: 684 – Inbj o tilläggsregler.pdf. (Inbjudan och anmälan DM/KM 20 september)
Bifogad fil: 687 – Medförsäkran 2009-09-20.pdf. (Medförsäkradblankett DM/KM 20 september)
Bifogad fil: 691 – Reglemente_srs_2009.pdf. (Södra Bf’s DM-reglemente 2009)
Bifogad fil: 685 – Tidsschema 09-09-20.pdf. (Tidsschema DM/KM 20 september)