HMS News

Justerad kalender

Inga nya datum men innehållet är justerat den 20-21 September samt den 4 Oktober.Äntligen har ERF MC långlopp hittat en plats i årets racekalender (4 oktober).

KM/DM i Banracing är istället flyttat till den 20 September.

Vad som händer dagen efter, den 21/9, är fortfarande inte klart. Men ryktet talar om att det kan bli aktuellt med en ny motorsportgren på Ring Knutstorp…spännande!