HMS News

Minikalender lucka fyra

LIV I LUCKAN

Minnenas afton över året som gått och varit så bra för vår klubb!

Oväntat och överraskande blev jag föreslagen och vald till ordförande

igen efter att vi haft inte mindre än tre olika sedan min förra sejour som
ordförande upphört 6 år tidigare.
Från starten 1948 har vi haft totalt 7 ordföranden.

Det har varit väldigt kul att åter jobba med många sen tidigare kända och
dessutom med flera nya. I styrelsen har vi haft ett otroligt bra utbyte av

erfarenheter och klubbat många beslut alltid med full enighet.

Särskilt trevligt har det varit att vår Hedersordförande Valter Nilsson haft
tillfälle att närvara vid de flesta mötena.

Tillfällena som jag minns är många, men några som står ut är avtalet med

banägaren om våra fastigheter och uppgörelse av gamla surdegar och det i
övrigt givande och trevliga samarbete vi haft.

Att få tillfälle att medverka vid utdelningen av förtjänsttecken till så många
medlemmar är ett anat mycket trevligt minne. Att se så många som verkligen

gjort sig förtjänta av det ny instiftade 25 års förtjänsttecknet var en stor ära.

Den positiva och intresserade medverkan i återinfört budget arbete gläder mig

mycket.

Tillfrågad av valberedningen om ett år till som ordförande har jag med glädje
svarat ”ja” om årsmötet så beslutar.

Jag vill tillönska dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Kaj Bornebusch

Ordförande

FOTO: Jörgen Prahl /JPPfoto