HMS News

KLUBBSTUGA ??

Skall vi ha en klubbstuga? Vad tycker du?Vår ekonomi går fortsatt bra och jag tycker nu det är ett bra läge att ta upp en diskussion om en eventuell ny klubbstuga.
Styrelsen behandlade ärendet vid senaste mötet och beslöt att gå vidare med att undersöka möjligheterna.
Vi vill nu ha in synpunkter från Dig!
Vad tycker du? Skall vi ha en klubbstuga? Var skall den ligga? Hur stor skall den vara? Alla förslag och synpunkter är välkommna.
Framför gärna dina synpunkter under ’Forum’ så att vi kan få en debatt om denna viktiga och för klubben stora investering.
Kaj
ordf