HMS News

Förtydligande av HMS förbud mot etanol.

HMS förbjuder etanolinblandat motorbränsle!Förtydligande av HMS styrelsebeslut rörande förbud mot användande av motorbränsle med etanolinblandning:

Styrelsen för Hyllinge MS beslutade på tisdagen den 6/9 att med omedelbar verkan förbjuda all användning av motorbränsle, som innehåller mer än 25% inblandning av etanol. Beslutet är tagit av säkerhetsskäl.
Förbudet gäller tillsvidare vid alla arrangemang med HMS som arrangör.

OBS. SBF’s bestämmelser rörande märkning, hantering, etc vid användning av etanolinblandat motorbränsle.