HMS News

Brainstormingmöte funktionärsvärvning.

15 medlemmar hörsammade kallelsen till brainstorming mötet 2005-11-22.
Problemet att lösa definierades som: Hur värva fler aktiva funktionärer och behålla de nuvarande.

Vid brainstormingen fick vi fram över 50 förslag. Dessa förslag poängsattes sedan av de närvarande. Följande 8 förslag fick högst poäng (utan inbördes ordning):
Klubbkanslist
Ändring verksamhetsinriktning
Intern värvning
Eldsjäl
Klubbstuga
Endast tävlingar på RK
Funktionärsvård
Utbildning olika områden

Dessa 8 förslag analyserades sedan ingående och protokollfördes.
Därefter fattades beslut om åtgärder.

Protokollet kommer att publiceras med det snaraste.