HMS News

HMS Rescue & Ambulans på utbildning

HMS rescue & ambulans har haft utbildning i omhändertagande vid olycka.Läkarna Stefan Lundgren och Kjell Ivarsson utbildar en del av HMS rescue och ambulansfunktionärer. Detta är ett led i utvecklinge av våra utbildningar för att säkerställa ett gott omhändertagande av skadade på banan. Utbildningen innefattade omhändertagande av ryggskada, där man fick använda nackkrage, keddväst, scoopbår, vaccummadrass samt spinboard. vidare utbildades det i andningsproblem där man fick grunderna att sätta syrgas. Denna utbildning är återkommande. Tack till Stefan och Kjell för en givande dag.
(Bild: 3479)