HMS News

Avtal träffat mellan MRK och HMS.

Femårsavtal har träffats för att reglera samarbetet mellan banägaren MRK och Hyllinge MS HMS.

Avtal träffat mellan MRK och HMS.

Femårsavtal har träffats för att reglera samarbetet mellan banägaren MRK och Hyllinge MS HMS.

Vid Lucia mötet undertecknades och utbyttes högtidligt de nu träffade avtalen mellan MRK och HMS.
Avtalen består av tre avtal, Samarbetsavtal, Hyresavtal och Kvällsträningar.
Samarbetsavtalen reglerar när HMS är teknisk arrangör åt MRK som t.ex. vid STCC.
Hyresavtalet reglerar de dagar som HMS hyr för sina egna arrangemang. Och slutligen kvällsträningarna som nu kommer att ordnas gemensamt med MRK, där HMS står för genomförande och där överskott eller underskott delas lika.

Förhandlingarna har pågått i över 6 månader och det har ställts stora krav på båda parter för att slutligen komma fram till kompromisser som jag hoppas skall var till stort gagn för båda parter och en grund för att fortsatt gått samarbete de närmaste 5 åren.

Kaj Bornebusch
ordförande