HMS News

Anmäl din E-mail adress

För att vi i HMS lättare ska kunna nå dig som medlem, kan du som har e- mail anmäla denna till klubben.Då de flesta i dag har mail adress ser vi detta som en stor hjälp att nå ut till er. Bl.a. vår funktionärsansvarige Carsten , vill gärna få in så många mailadresser som möjlig, detta för att snabbt o lätt kunna nå så många som möjligt. För er som inte lämnat er mailadress finns möjligheten till vänster på denna sidan under ’adressändring’ att skriva in denna. Snälla hjälp oss med detta för att underlätta för oss alla.