HMS News

UPPDATERAT Brainstormmöte lördag 8 november

Vi återupptar den lyckade satsningen med ’brainstormmötet’.Vi träffas i VIP-huset på Ring Knutstorp och har ’högt i tak’ när vi bl.a. skall ta upp ’Framtiden för Hyllinge Motorsällskap’, förbered er gärna med synpunkter.

Mötet startar kl. 10.00 och avslutas ca. kl. 14.00.

Brainstorming 8 Nov 2008.
Att behandla: Framtiden för Hyllinge MS.

Frågor som:
Vad vill vi med Hyllinge MS ?
Varför skall man vara medlem?
Varför skall man ha sin licens i HMS?
Har motorsporten någon framtid?
Vad skall vi driva för verksamheter?
Hur kan vi samarbeta med banbolaget?
Kan man ha planer på längre sikt?
Skall vi ha några ekonomiska mål?
Miljömål?
Varför arrangera tävlingar?
Hur kan vi stödja aktiva?
Etc………

Vi skall syssla med lite mer övergripande frågor, men fältet är helt fritt för alla att komma med förslag till frågor att debattera.

Jag förutsätter att minst 5 % av klubbens medlemmar kommer. Eller i varje fall minst 30 medlemmar anmäler sig. I annat fall förbehåller jag mig möjligheten att ställa in mötet. Detta då man allmänt anser att minst 5 % behövs för att leda en verksamhet i rätt riktning.

Lunch serveras, bestående av Bosses berömda gulasch.

Förhandsanmälan senast 2 dagar innan måste ske till Bruno, tel. 0705-20 60 47 eller till Bosse, tel. 0706-39 43 21.

Vi hoppas god uppslutning!

Välkomna

HMS Styrelse