HMS News

Konferens SYD 2009

Södra Bilsportförbundet inbjuder till Konferens SYD 24-25 januari 2009 i Åhus.Södra Bilsportförbundet håller sin årliga Bilsportkonferens, denna gång i Åhus 24-25 januari 2009. Hyllinge MS vill att alla klubbens funktionärer, förare (båda med SBF-licenser för Hyllinge MS) samt intresserade ungdomar, och som vill delta på konferensen, anmäler detta omgående till kansliet senast 2008-12-15.
Mer info och anmälningsblankett finns på Södra Bilsportförbundets hemsida www.soedrabf.se.

Styrelsen Hyllinge MS