Arkivsida

Inga förare debiteras för balkreperationer.

Balk. Foto: Mikael Persson

HMS kommer att köra på som tidigare, det vill säga inga föra kommer att debiteras för eventuella skador på balkar vid avåkningar. Det har i gästboken och tidigare styrelsemötes protokoll framkommit information om att förare ska debiteras för skador på balk som uppstår vid klubben dagar. Det är inget nytt att klubben debiteras detta. Vid styrelsemöte 2010-04-06 beslutades att ingen förare kommer debiteras för detta. HMS kommer som tidigare i den mån vi kan bistå med reparation på denna balk i de fall klubben.
Vi kommer att köra på precis som tidigare, där ingen förare kommer belastas med dessa kostnader.

Arkiv 2010