Arkivsida

Utbildning för våra funktionärer

Brandövning. Foto: Tomas Olsson

Inför säsongen 2010 kommer vi att ha en utbildningsdag för våra funktionärer. Söndagen den 18/4 kl 9-16 kommer vi att ha en utbildning i brand och sjukvård för klubbens funktionärer. Vi kommer under dagen gå genom första insatsen som nu funktionärer kan stå inför både när det gäller sjuka / skadade på banan samt användande av handbrandsläckare. Vi samlas 09,00 i teorisalen i Renaultgaraget.

Anmälan till denna utbildning görs till Micke Andersson på tel 073-6695149 senast 15/4.

Arkiv 2010