Chefsfunktionärsmöte STCC

Samtliga chefsfunktionärer kallas härmed till möte inför STCC-deltävlingen den 17-18 septemberDet sedvanliga chefsfunktionärsmötet äger rum på Ring Knutstorp. Onsdagen den 1 september, kl. 17,30.

Respektive chefsfunktionär får själv kalla eventuella biträdande eller andra som bör närvara. Alla är välkomna även om ni inte fått någon personlig kallelse!

Biljettrekvisition finner ni nedan. Denna ska fyllas i och medtagas till mötet alternativt skickas till Bengt Johansson, Malmgatan 66, 24131 Eslöv, medlemsregister@hyllingems.se. Obs! Rekvisitionen ska vara Bengt tillhanda senast den 1 september, oavsett hur ni väljer att lämna in den!

Väl mött!

Organisationskommittén

(Evenemang: 2010-09-17–2010-09-18 Kvällsposten Newsrace)
(Bifogad fil: 899 Rekvisitionsep.doc.doc )