Arkivsida

Axel Hellstrand

Axel Hellstrand. Foto: Jörgen Olsson

För några dagar sedan lämnade vår hedersmedlem Axel Hellstrand oss på sitt 97:e levnadsår. Axel lämnar ett stort tomrum efter sig, för klubben i allmänhet men för sin familj o vänner i synnerhet.

Axel blev tidigt medlem, redan ett par år efter klubbens bildande. Hans stora intresse för motorsporten och visad allmän duglighet medförde ett tidigt engagemang i både klubbstyrelse samt i klubbens olika arrangemang. Under många år hade bl.a. Axel uppdraget som medlemskassör och sedermera revisor samt i arrangemangshänseende som tävlingssekreterare och tävlingsledare. Många är dom förare, som av Axel fått ’bakläxa’, för att inte ha haft sina handlingar i ordning då det var tävlingsdags. Hans stora duglighet togs också tillvara mer än i klubbsammanhang och då i form av ett långvarigt uppdrag som revisor i Södra Bilsportförbundet.

Axel hade ett stort hjärta för familj, vänner och klubben. Värme och omhändertagande personifierar Axel väl, vilket gjorde honom till en mycket omtyckt person. Man kunde alltid lita på Axel, åtog han sig en uppgift så visste man också att denna blev utförd.

Vi är många som kommer att sakna hans alltid raka och konkreta åsikter väl inlindat i ett stort mått av slagfärdighet och många gånger spjuveraktiga skratt.

För Hyllinge MS
Claes G Elofsson

Arkiv 2015