Arkivsida

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson. Foto: Johan Wramfelt

Vår mångårige medlem och vän Anders Gustavsson har hastigt lämnat oss. Anders lämnar ett stort tomrum efter sig, för klubben i allmänhet men för sin familj o vänner i synnerhet.

Anders startade sin motorsportkarriär som rallyförare (vill minnas i Ford Escort), men mycket snart tog intresset som funktionär överhand. Hyllinge MS var klubben i hans hjärta. Han visade omedelbart stort engagemang och stor allmän duglighet, vilket mycket snart ledde till roller i både klubbstyrelsen samt i olika klubbarrangemang och då speciellt racing. Under hela 80-talet och delar av 90-talet var Anders mer eller mindre klubbens självskrivne tävlingsledare, allt från elit- till klubbnivå i racing. Med stor bravur ledde han klubben till stora tävlingsmässiga framgångar.

Även utanför klubbsammanhang noterades Anders stora engagemang och duglighet, vilket resulterade i ett stort antal uppdrag som domare samt sedermera som sportgrensansvarig (SGA) racing i Södra Bilsportförbundet.

Anders hade ett stort värmande hjärta för familj, vänner och klubben. Han försökte alltid finna lösningar på eventuella problem som var acceptabla för alla inblandade, kort sagt en omhändertagande människa som gjorde honom till en mycket omtyckt person.

Vi är många som kommer att sakna hans klingande skratt, genomtänkta åsikter, åsikter som beaktades i både stora och små sammanhang.

För Hyllinge MS
Claes G Elofsson

Arkiv 2015