Konferens SYD 2009

Södra Bilsportförbundet inbjuder till Konferens SYD 24-25 januari 2009 i Åhus.Södra Bilsportförbundet håller sin årliga Bilsportkonferens, denna gång i Åhus 24-25 januari 2009. Hyllinge MS vill att alla klubbens funktionärer, förare (båda med SBF-licenser för Hyllinge MS) samt intresserade ungdomar, och som vill delta på konferensen, anmäler detta omgående till kansliet senast 2008-12-15.… Läs mer

ERCup tackar HMS för utfört arbete.

HMS har under uppstarten av ERCup verkat som serieadministratör, detta kommer ERCups teamförenings styrelse själv ta hand om.På ERCup’s teamförenings årsmöte den 29/11 togs beslut om att serieadministrationen fr o m 2009 kommer att tas omhand av ERCup’s teamförenings styrelse. När ERCup bildades för några år sedan var det till stor hjälp att ha en stabil motorklubb som Hyllinge MS till hjälp för att sköta seriens administartion.… Läs mer