Påminnelse om Konferens Syd och Ungdomsforum

Påminnelse om anmälan till Konferens Syd eller Ungdomsforum på Star Hotel i Lund 20 – 21 januari 2007.Det finns fortfarande plats kvar för anmälan till Konferens Syd eller Ungdomsforumet. Klubben påminner alla som anmält sig till Konferens Syd eller Ungdomsforumet på Star Hotel i Lund 20 – 21 januari 2007 att kontakta Anders Gustavsson och än en gång meddela sin anmälan tillsammans med besked om sportgren, ev.… Läs mer

HMS Miljöpolicity

Hyllinge Mötorsällskaps miljöpolicity för vår verksamhet.All vår verksamhet skall präglas av starkt miljötänkande. Genom ständigt förbättringsarbete skall vi tillse att klubbverksam- heten på både kort och lång sikt ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön. Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer i klubben.… Läs mer

Konferens Syd i Lund 20-21 januari 2007

Södra Bilsportförbundet inbjuder till bilsportkonferens i samtliga bilsportgrenar på Star Hotell 20-21 januari 2007SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET Program Lördag: Konferensstart i aulan kl 10.00 med allmän bilsportinformation, därefter blir det prisutdelning för DM-serier och Cuper i distriktet. Efter lunch blir det gruppvis genomgång i respektive sportgren med SGA och utskottsrepresentanter.… Läs mer